Dit is de privacyverklaring van “Camping de Reekens” gevestigd aan de Westakker  in Heusden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60533196

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected]

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
OvernachtingsformulierVoorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Plaatsnummer
Camping
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende uw verblijf als gast
op onze camping en tot 2 jaar daarna
Gemeente
AdministratieVoorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Gedurende uw verblijf als gast
op onze camping en tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financiële administratie voor 7 jaar.
Boekhouder
Accountant
Belastingdienst


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt minicamping de Reekens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Reekens met u heeft, tenzij de Reekens wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Reekens te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Reekens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Reekens deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Reekens hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
de Reekens treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van DWB. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Reekens raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Reekens past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Reekens raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Reekens er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Reekens wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Ivonne van Noort
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 06 834 347 31

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.